پرینت

ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری سال 92

نوشته شده توسط کمپین انتخابات ریاست جمهوری.

نام نویسی داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم به گفته وزیر کشور ، هفدهم اردیبهشت ماه سال 92 آغاز میشود.

وزير كشورگفت: داوطلبان از 17 ارديبهشت ماه تا 21 ارديبهشت ماه 1392، به مدت پنج روز مي توانند براي شركت در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري، نام نويسي كنند.
وزير كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا جدول زمانبندي تقويم انتخابات تهيه شده است اظهار داشت: همكاران ما در ستاد انتخابات كشور تمهيدات لازم را براي برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و چهارمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا فراهم كرده اند.

محمد نجار با بيان اين كه دو انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا بطور همزمان روز جمعه 24 خردادماه سال آينده برگزار خواهد شد، ابراز اميدواري كرد: در اين انتخابات شاهد حضور گسترده ملت ايران باشيم.
وزير كشور ضمن اعلام تاريخ 17 ارديبهشت سال 92 به عنوان زمان آغاز ثبت نام كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري گفت: همزمان با ثبت نام نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، هيات هاي اجرايي اين انتخابات نيز از 17 تا 19 ارديبهشت ماه و به مدت سه روز در فرمانداري هاي سراسر كشور تشكيل خواهد شد.