انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از رخدادهای مهم در تاریخ ایران میباشد فلذا در بین ایرانیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هر شهروند ایرانی وظیفه خود میداند تا با شرکت در انتخابات و گزینش بهترین کاندیدا در سرنوشت کشور خود شریک باشد. لازم به ذکر میباشد این وب سایت در جهت اطلاع رسانی میباشد و فارغ از هرگونه جهت گیری حزبی و سیاسی است. انتخابات یازدهم از ویژگی و حساسیت بالایی برخوردار است که به امید پروردگار با حضور حداکثری مردم در 24 خرداد سال 1392 با شکوه هرچه تمام تر برگزار خواهد شد.
  • کمپین انتخابات 1
  • کمپین انتخابات 4
  • کمپین انتخابات 2
  • کمپین انتخابات 3
  • کمپین انتخابات 5
  • کمپین انتخابات 6
  • کمپین انتخابات 7
  • کمپین انتخابات 8
  • کمپین انتخابات 9
  • کمپین انتخابات 10

کمپین انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم

نوشته شده توسط کمپین انتخابات ریاست جمهوری.

دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می گردد. اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم میگردد و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می باشد . این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است . آیین نامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجرا می گذارد . وزارت کشور موظف است سه ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعایت اصول 119 و 131 قانون اساسی مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند .

انتخابات با استفاده از کامپیوتر

چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد سیستم ( کامپیوتری انتخابات ) باید به نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد . تصمیمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ میشود و کلیه نسخه های نرم افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم ( قفل نرم افزاری ) میشود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستمهای کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه اندازی گردد . هرگونه تغییر در نرم افزارها باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد .

انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی خواهد بود . انتخابات ریاست جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرا می باشد .

چنانچه در مرحله اول برای هیچ یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله ای خواهد شد بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند و زمان برگزاری انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت .

هر نفر یک رای انتخاباتیدر هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه خود رای دهد و رای دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه می توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی ، رای دهند.

در صورتی که در برگ رای نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامت گذاری شده باشد ، برگ رای باطل است ولی جزء آرای مأخوذه محسوب خواهد شد .

وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آرا در داخل و خارج کشور نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند .

وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور امحای تعرفه و اوراق رای را صادر خواهد نمود .

اخذ رای در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می شود و مدت آن 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می باشد . تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رای در سراسر کشور به عهده وزیر کشور است . اخذ رای باید در روز جمعه انجام گیرد .

وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است و بدین منظور می تواند مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام دارد .

پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضای هیأت اجرایی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می شود که یک نسخه نزد هیأت اجرایی شهرستان می ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت برانتخابات ارسال می شود .